Allt om Byggjuridik

Välkommen till byggjuridik.nu!

Oavsett om man ska bygga om sin villa eller uppföra ett helt nytt bostadsområde med hyreshus är det ett omfattande regelverk man har att förhålla sig till. Allt ifrån bygglov till entreprenadjuridik där olika avtalsrättsliga frågor kan uppstå mellan beställare och entreprenör.

På Byggjuridik hjälper vi dig att förstå och förklara alla de regler och den juridik som finns i och omkring ett byggnads- anläggnings- eller installationsarbete.