AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

AB 04 är ett sk. standardavtal som används i bygg- och entreprenadbranschen. AB 04 används främst i utförandeentreprenader.

Standardavtalet AB 04 tas fram av föreningen Byggandets kontraktskommitté – BKK.

Ett revideringsarbete pågår av AB och troligen kommer en reviderad version av AB under 2022.

Lämna en kommentar