Byggregler

Om man ska bygga eller anlägga, oavsett om man är privatperson eller företag, finns det ett stort antal regler man har att förhålla sig till. Dessutom finns reglerna som man har att följa ofta inom en mängd olika rättsområden. Exempelvis fastighetsrätt, köprätt, entreprenadrätt, arbetsmiljörätt och offentlighetens alla byggregler m.m.

Plan- och byggregler

Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och byggförordningen (PBF)

Boverkets byggregler (BBR)