Entreprenadrätt – entreprenadjuridik

Entreprenadrätt, eller entreprenadjuridik, är det juridiska område som handlar om avtal, avtalsförhållande och avtalsinnehåll mellan parter i en entreprenad.

I Sverige finns ingen direkt lagstiftning som behandlar entreprenader (förutom konsumententreprenader). I stället blir byggbranschens sk standardavtal, allmänna bestämmelser, centrala och mycket viktiga – att inte använda dem kan vid konflikt och tvist bli mycket rörigt.

Vad är en entreprenad?

Entreprenadbranschens standardavtal – allmänna bestämmelser

AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsarbeten

ABT 06 – Allmänna bestämmelser totalentreprenad för byggnads- anläggnings- och installationsarbeten

ABK 09

Entreprenad- och upphandlingsformer

Ersättningsformer i entreprenader

Upphandling av entreprenader

Kurser i entreprenadjuridik